Green Academy (IT, DESIGN, KOREAN)
icon phoneHotline
028 3620 1870
09:00 ~ 18:00
Khách Hàng
Báo giá miễn phí
icon topTOP
partner representative

Green Academy (IT, DESIGN, KOREAN)

T********

Trên 200m2 Không gian kinh doanh Hiện đại
share fb copy link

Address: Q.3
Project total cost: Trên 1 tỷ
Design/Construction: 0 days
Construction period: 0 days
Category: Education
Area: Trên 200m2
Style: Hiện đại