HAEU Beauty Salon
icon phoneHotline
028 3620 1870
09:00 ~ 18:00
Khách Hàng
Báo giá miễn phí
icon topTOP
partner representative

HAEU Beauty Salon

D********

Trên 200m2 Không gian kinh doanh Hiện đại
share fb copy link

Address: 37 Ngo Quang Huy St.
Project total cost: Trên 1 tỷ
Design/Construction: 0 days
Construction period: 0 days
Category: Shop & Showroom
Area: Trên 200m2
Style: Hiện đại